Clip & Klaar ondersteunt

Clip & Klaar is een paraplunaam. Onder deze naam werken verschillende professionals, ieder met hun eigen expertise.

Clip & Klaar ondersteunt met:

  • projecten, projectleiding en draaiboeken samenstellen.
  • verslaglegging – notuleren – inhuur notulist
  • het schrijven van: teksten van officiële documenten, nieuwsbrieven en zakelijke brieven.
  • de organisatie van vergaderingen en events.
  • het opzetten van secretariaten.
  • de coördinatie van projecten, kartrekkersrol en aanjager.carlette_jolanda_op_trap

Voor vragen over Clip & Klaar kunt u terecht bij:
Jolanda Verhoof of Carlette van Velzen