Clip & Klaar Corona-proof

Met desinfecterende handgel en 1,5 meter afstand is Clip & Klaar startklaar en voldoet aan de COVID19-maatregelen. Gelukkig zijn wij gewend op afstand samen te werken met onze klanten, waarbij een goede communicatie uiteraard belangrijk is. In 1992 werden de eerste virtuele vergaderingen georganiseerd. Vergaderen via conference call is soms even wennen voor een nieuwe vergadergroep, maar de verslaglegging hiervan is geen probleem.

“Online” vergaderen heeft ook zijn voordelen:
– Is vaak efficiënter en duurt daardoor korter;
– minder reistijd;
– wat allemaal weer een financieel voordeel kan opleveren.

Uiteraard is er wel een aantal vereisten, zoals:
– Plan extra tijd voor de eerste “online”-vergadering;
– een goede (veilige) internetverbinding;
– een fijne / rustige werkplek (vermijd achtergrondgeluiden en beelden);
– duidelijke afspraken vooraf (zoals geluid uit als men niet aan het woord is);
– als de vergadergroep niet met elkaar bekend is kan men beginnen met een voorstelronde;
– laat mensen uitspreken.

Wij zijn bekend met Google Teams, Skype en Zoom.
Ook andere vormen van online vergaderen zijn bij ons mogelijk.

Daarnaast bieden wij verslaglegging aan via het toezenden van geluidsbanden. Daarbij kunt u kiezen uit dezelfde mogelijkheden van beknopt, samenvattend, uitgebreid of zelfs een woordelijk verslag.

Zoals u leest, op afstand is heel wat mogelijk, met of zonder beeld, live of op een later tijdstip. Maar uiteraard als de situatie verandert, vergaderen we ook weer graag op locatie.

Heeft u nog meer tips nodig voor vergaderen of werken op afstand neem dan contact op met
Jolanda Verhoof of Carlette van Velzen

Clip & Klaar ondersteunt

Clip & Klaar is een paraplunaam. Onder deze naam werken verschillende professionals, ieder met hun eigen expertise.

Clip & Klaar ondersteunt met:

  • projecten, projectleiding en draaiboeken samenstellen.
  • verslaglegging – notuleren – inhuur notulist
  • het schrijven van: teksten van officiële documenten, nieuwsbrieven en zakelijke brieven.
  • de organisatie van vergaderingen en events.
  • het opzetten van secretariaten.
  • de coördinatie van projecten, kartrekkersrol en aanjager.carlette_jolanda_op_trap

Voor vragen over Clip & Klaar kunt u terecht bij:
Jolanda Verhoof of Carlette van Velzen