Opdrachten voeren wij uit voor bijvoorbeeld gemeentes, stichtingen, Wmo adviesraden, VvE’s, bedrijven (wijn en food), Raad van Toezicht, Raad van Advies, besturen, Ondernemingsraden, (branche)verenigingen etc.

Soms incidenteel, maar meestal duurt de samenwerking vele jaren. Dit is vaak een groeiend proces en werpt zijn vruchten af binnen de organisatie.

Voor een breed scala van de meest uiteenlopende branches, zowel profit als non profit, zijn wij actief.